Additional screenings of PPFFW 2022 program !!!

Dear friends! More than once you have asked about additional screenings of films from the first edition of the Post Pxrn Film Festival Warsaw, held in June 2022 at the Muranów Cinema. Some of you couldn’t attend PPFFW, some of you didn’t manage to see everything, and for others it’s simply an opportunity to refresh […]

Edycja specjalna programu PPFFW 2022!!!

Drogie_dzy! Niejednokrotnie pytałyście_liście o dodatkowe pokazy filmów z pierwszej edycji Post Pxrn Film Festival Warsaw, która odbyła się w czerwcu 2022 w kinie Muranów. Część z Was nie mogła wziąć udziału w PPFFW, część nie zdążyła zobaczyć wszystkiego, a dla innych to po prostu okazja by odświeżyć sobie to, co wydawało się najbardziej interesujące. Wychodząc […]